| Contact us      |
   News & Events      

Teaching

S. No. Name Designation Department
1 Dr. Abdul Waheed Abdul Kareem Principal Sharir Rachna
2 Dr. Chaudhari Umakant Sudhakar Reader Sharir Rachana
3 Dr. Rajeev Kumar Lecturer Rachana Sharir
4 Dr. Shivendra Narayan Shahi Professor  Kriya Sharir
5 Dr. Jotiram R Maske Patil Reader Kriya Sharir
6 Dr. Rajesh Kumar Gupta Lecturer Kriya Sharir
7 Dr. Jayant Nagesh Kulkarni Professor Sanskrit Samhita Siddhant
8 Dr. Manoj Ramkrishna Rao Runghe Reader Sanskrit Samhita Siddhant
9 Dr. Kini Kiran Dinanath Lecturer Samhita Siddhant
10 Mrs. Anjoo Bala Lecturer Sanskrit